GridFree – otázky a odpovědi - FAQ - Různé časté dotazy


GridFree – FAQ - Různé časté dotazy
Nejčastější otázky a odpovědi s praktickými odpověďmi a příklady


GridFree – FAQ - Otázky k připojení do sítě 230V
Odpovědi na otázky týkající se legálního připojení GridFree do rozvodů.
https://www.i4wifi.cz/GridFree-FAQ-Pripojeni/

GridFree – FAQ - Otázky technického rázu
Odpovědi na technické otázky k GridFree.
https://www.i4wifi.cz/GridFree-FAQ-Tech/

GridFree – otázky a odpovědi - FAQ
Nejčastější otázky a odpovědi s praktickými vysvětleními
https://www.i4wifi.cz/gridFree-FAQ/

GridFree - správná instalace více panelů
Základní informace a příklady jak správně zapojit více solárních panelů s použitím mikroměniče GridFree.
https://www.i4wifi.cz/Solarni-panely-zapojeni/1. Otázka: Jak je to s GridFree, pokud jsou solární panely a mikroměniče zapojeny do sítě 230V a vyrábí elektřinu, ale v budově není žádný spotřebič, který by elektřinu odebíral, je v tom nějaký problém?

Odpověď: Výše uvedená instalace je chybná a nejedná se o GridFree instalaci. Podmínkou GridFree instalace je to, že solární panely s mikroměniči generují energii, která je zcela spotřebována na místě spotřeby. Pokud spotřeba klesne, je třeba snížit výkon v GridFree instalaci tím, že některé měniče jsou odpojeny. Pokud dojde k úplnému odpojení (vypnutí) všech spotřebičů, je třeba též zajistit vypnutí (odpojení) solárních panelů s mikroměniči.

Vzhledem k tomu, že dodávka energie přes elektroměr zpět do sítě je započítávána stejně jako spotřeba, je jakákoliv dodávka energie do sítě ještě zpoplatněna stejně jako odběr. Důrazně odrazujeme od úmyslných a opakovaných dodávek energie do rozvodné sítě distributora přes elektroměr.

Další informace k možnosti regulování mikroměničů a zabránění přetoků naleznete na těchto odkazech:
2. Otázka: Pokud by byly v budově "shozené" jističe a přesto budou solární panely s mikroměniči připojeny do sítě. Co se stane? Projeví se to nějak na rozvodech a spotřebičích, které budou v tu dobu v síti zapojené a vypnuté a nemůže je to nějak poškodit?

Odpověď: Výše uvedená situace nikdy nenastane. Každý mikroměnič má v sobě ochranu a při ztrátě spojení s rozvodnou sítí (t.j. při výpadku jističe) musí v řádu milisekund ukončit svoji činnost a od sítě se odpojit. Tudíž nemůže nikdy nastav stav, kdy měniče budou fungovat sami od sebe bez sítě. Tato funkce se odborně jmenuje „proti-ostrovní ochrana“. Tato bezpečnostní ochrana je povinná, každý měnič je testován zda splňuje normativní požadavky na bezpečnost provozu.

Pokud dojde k obnovení dodávek z rozvodné sítě, měniče na vstupu 230V AC zjistí přítomnost napětí a následně se postupně napojí (s fázují) s rozvodnou sítí. Tento náběh měničů je postupný v řádu několika minut.


Po obnovení dodávek elektřiny dojde k sfázování měniče s sítí

Další informace k bezpečnosti mikroměničů:
3. Otázka: Sada GridFree (solární panely s mikroměniči) pracuje pouze proti zdroj sinusového napětí, v tomto případě síti 230V AC. Může sada GridFree pracovat proti trapézovému zdroji?

Odpověď: Sada GridFree pracuje pouze v přítomnosti kvalitní rozvodné soustavy 230V.

Z technických, funkčních a bezpečnostních důvodů nebude sada GridFree pracovat s jinými zdroji elektrické energie (například ostrovní měniče, UPS, záložní zdroje, motorové generátory).

Každý mikroměnič obsahuje velmi propracovanou ochranu a proto se mikroměnič neuvede do chodu, pokud není připojen ke skutečné rozvodné síti. Impedanční parametry a poměry rozvodné sítě nelze napodobit žádným jiným zařízením.

Solární panely s mikroměniči pracují pouze v přítomnosti kvalitní rozvodné soustavy 230V, nelze je provozovat v ostrovním nebo jiném režimu. Pokud potřebujete měnič, který pracuje samostatně v ostrovním režimu, podívejte se na přehled off-grid meničů.
4. Otázka: Občas se mluví a píše o systému NetMetering (tj započtení spotřeby s částečnou dodávkou do rozvodné sítě) Očekává se zavedení tohoto systému i u nás? Co si o tom myslíte?

Odpověď: Rozvodné společnosti nechtějí energetickou nezávislost jednotlivých zákazníků a budou dělat maximum proto, aby jakákoliv samostatnost byla pro zákazníky nevýhodná. Typickým příkladem jsou úvahy, že nezávisle produkovaná energie bude muset být zdaněna. Proto doporučujeme provozování v režimu GridFree, kdy energie je spotřebována bez dodávek přes elektroměr do rozvodné sítě, a hlavně zde není žádná právní vazba, kterou by mohl někdo zneužít k vyměření daní nebo poplatků.

Zásadně doporučujeme maximálně se vyhnout registracím, ohláškám a dalším legislativním krokům, které by v budoucnu mohli vést k tomu, že vaše instalace solárních panelů, bude někde někým z dokumentována a následně zdaněna nebo nějak zpoplatněna. Pamatujte: Kdo chce s vlky býti, musí s vlky víti a platit vlkům daně nebo jiné výpalné.
5. Otázka: Mám sadu solárního panelu + GridFree mikroměnič. Po sestavení dle Vašeho instruktážního videa, se však neprojevuje žádný výkon ze solárních panelů. Jak zjistím, že panely nebo měnič jsou v pořádku a funkční?

Odpověď: Ověření funkčnosti je možné snadno provést pomocí měřiče energie s ukazatelem spotřeby (výkonu) – tzv. domácí wattmetr. Pokud je sada v provozu (a svítí slunce) dojde je snížení odběru ze sítě jak, ukazuje ilustrace níže.


Příklad: původní odběr je 300W


Po zapojení GridFree (při plném slunečním svitu) klesne odběr ze sítě na 70W

5A: Důležité: solární panely fungují jen když jsou vystaveny přímému slunci. Pokud je panel ve stínu, je jeho výkon minimální. Pokud je pouze malá část panelu zastíněna, systém nebude řádně fungovat. V případě zatažené oblohy, nebo mračného počasí je solární výkon pouze v řádu jednotek wattů.

5B: Důležité: mikroměniče potřebují určitý čas než se sladí se střídaným napětím v síti 230V. Proto může naběhnutí měničů trvat až několik minut.

5C: Důležité: pokud je ve vašem přípojném místě nekvalitní stav rozvodné sítě (typicky podpětí nebo přepětí), měniče se z bezpečnostních důvodů neuvedou do chodu. Měniče se také neuvedou do chodu, pokud jsou připojeny nevhodnou kabeláží – například příliš dlouhé kabely s vysokou impedancí nebo přechodovým odporem.
6. Otázka: Mám doma měřič spotřeby (wattmetr) pro 230V. Zapojil jsem měřič mezi GridFree sadu (solární panel s mikroměničem) a zásuvku. Chci aby mi měřič ukázal, kolik energie sada generuje. Ale nefunguje to. Proč?

Odpověď: Naše testy ukazují, že většina domácích měřičů spotřeby měří pouze v jednom směru. V opačném směru buď neměří vůbec, nebo vykazují nesmyslné hodnoty. Tyto domácí měřiče proto nelze použít.


Tyto měřiče energie nefungují ve zpětném směru.

Naše testy ukázaly že pro orientační měření lze použít model POW-EMF, který měří též ve zpětném směru.


Tento model byl testován s GridFree

Pro přesné měření doporučujeme použít průmyslový elektroměr na DIN lištu.
7. Otázka: Na mikroměniči GF-MAC250 je LED dioda. K čemu je a co indikuje?

Odpověď: Pokud je mikroinvertor funkční svítí (bliká) kontrolní LED zeleně.

Pokud mikroinvertor detekuje problém, rozsvítí se kontrolní LED červeně a začne blikat.

Pokud LED na mikroinvertoru nesvítí (ani po několika minutách čekání) může být problém se zapojením nebo je mikroinvertor nefunkční. Zkontrolujte připojení panelů, a sítě a znovu mikroinvertor zapojte.

Mikroinvertor funguje pouze společně se síťovým napětím. Mikroinvertor nefunguje samostatně. Pokud se mikroinvertor připojí k síti 230V, může to trvat až několik minut, že se uvede do chodu (tzv. sfázuje).

Chybové stavy - červená signální LED bliká

Vnitřní chybové stavy
1x červená – přetížení vstupu přílišným proudem
2x červená – vnitřní přetížení proudem
3x červená – vnitřní přepění – příliš velké vstupní napětí
4x červená – nedostatečné vnitřní napětí – podpětí na vstupu
8x červená – problém synchronizace s rozvodnou sítí (gridem)
9x červená – detekován problém s bezpečností (typicky izolace)

Chybí síť 230V nebo síť (grid) je nestabilní
5x červená – síť 230V není v pořádku, napětí, frekvence nebo jiný parametr sítě není v limitu. Došlo k bezpečnostnímu odpojení. Mikroinvertor zkusí znovu funkčnost později.
6x červená – vysoká frekvence v síti 230V
7x červená – nízká frekvence v síti 230V
10x červená – přepětí v síti 230V
11x červená – podpětí v síti 230V

Chyby vstupu DC
13x červená – chyba napájecího DC napětí. Napětí je mimo rozsah funkčnosti mikroměniče.

Teplotní stavy
12x červená – vysoká teplota vnitřního chladiče – příliš vysoká teplota obvodů
14x červená – chyba teplotní ochrany
8. Otázka: Mám „tu a tu střešní krytinu“ dodáte mi i držáky, které budou přesně pasovat na moji střechu? Potřebuji též kabeláž pro rozvod 230V a další díly pro elektroinstalaci. Dodáte mi to také?

Vedle dodávek aktivních prvků, tj solární panely a mikroměničerozšiřujeme nabídku o montážní komponenty (hliníkové příchytky a držáky pro montáže na střechy).
Elektrotechnický materiál 230V standardně nedodáváme, jelikož se jedná o běžně dostupný sortiment u řady jiných firem, hobbymarketů apod.. Technické provedení montáže doporučujeme řešit s dodavatelem vaší střechy, nebo místní klempířskou firmou.

Další informace k instalacím solárních panelů.
9. Otázka: Co se stane pokud jsou solární FV panely dlouhodobě ponechány bez odběru energie na plném slunci? Mohou se FV panely přehřát a poškodit?

Solární FV panely nemají žádné riziko přehřátí, když jsou neponechány na přímém slunci bez odběru energie. Pokud není k panelu připojena zátěž, panel vykazuje plné napětí na prázdno (dle specifikace výrobce) a nic jiného se neděje.

Pokud je nám známo, tak nebylo nějak vědecky prokázáno, že by solární panely ponechané bez odběru na plném slunci vykazovaly nějaké významné změny parametrů.

Shrnutí: Solární panely mohou být ponechány na plném slunci bez rizika přehřátí nebo změny parametrů.
Chcete se dovědět více?

Podívejte se na tento přehled informací týkající se technologie GridFree.

Doporučujeme přečíst tento článek ohledně podrobností k GridFree.

Máte otázky?

Prostudujte nejčastější otázky v dokumentu GridFree – časté otázky.

Chcete se na něco zeptat?

Pošlete svůj dotaz přes formuláře na této stránce.

 *
 *
 *
 *
  *