Vyhledávání


Technická podpora -> WiFi / LAN -> Ubiquiti -> UFiber

Návrh GPON sítě - kalkulace útlumuid: 370

M. Vyhnalík

Pasivní optickou síť je potřeba navrhnout tak, aby jednotky UFiber NanoG měly na vstupu optický výkon v rozmezí -8dB až -28dB. S tím, že výstupní výkon jednoho optického modulu UF-GB-B+ v OLT je cca +3dB.

Útlum je nejdůležitějším faktorem při navrhování sítě GPON. Zdrojem útlumu jsou samotná vlákna respektive jejich délka, konektory, dále spojky, rozbočovače a splittery. Níže udáváme nejběžnější produkty v GPON síti a jejich útlumy.

Délka optického vlákna - pro každou vlnovou délku v single-módovém vlákně vychází jiný útlum

~0,24 dB/km pro vlnovou délku 1490 nm (downstream)
~0,34 dB/km pro vlnovou délku 1310 nm (upstream)

Optický svár - samotný svár může dosahovat malého útlumu, v případě několikanásobného svařování vlákna je potřeba s útlumem počítat

~0,1 dB/ svár

pigtail s konektory SC

Optické konektory - s každým konektorem v trase je třeba počítat, počínaje konektorem SC na modulu UF-GP-B+

~0,5 dB/ konektor

splitter

Optické splittery - rozbočovače jsou nezbytné v síti GPON pro připojení více ONU. Útlum běžných splitterů je uveden níže.

útlum splitteru 1:2... 3,7dB

útlum splitteru 1:4... 7,1dB

útlum splitteru 1:8... 10,4dB

útlum splitteru 1:16... 13,5dB

útlum splitteru 1:32... 17,0dB

útlum splitteru 1:64... 20,5dB

Jedná se o typické hodnoty útlumu kvalitního splitteru v celém teplotním rozsahu, ale každý výrobce optického příslušenství může mít mírně odlišné hodnoty.

Sortiment produktů pro GPON sítě.