Vyhledávání


Technická podpora -> WiFi / LAN -> Ubiquiti -> airMax

airMAX funkce WNP a ReSEid: 2238

M. Vyhnalík

Od verze firmwaru airOS v8.5.1 pro airMAX AC a airOS v6.1.6 pro airMAX M, přibyly některé nové funkce pro vylepšení výkonu.

Vylepšení příjímaného signálu ReSE

ReSE (Receive Signal Enhancement) je skvělá funkce, která může zvýšit výkon sítě v režimech GPS Synchronizace nebo s fixním rámcem. ReSE umožňuje AP a jeho klientům ve velmi krátkém čase reagovat na ztráty signálu a pomáhá tak lépe "slyšet" jejich požadované signály. Díky tomu se dokáže síť velmi rychle přizpůsobit náhlým ztrátám, které by jinak ovlivnily výkon sítě. Aktivace funkce je pouze na jednotce v módu AP z řady airMAX AC, ale z výhod těží klienti airMAX AC i klienti starší řady airMAX M.

Ochrana bezdrátové sítě WNP

WNP (Wireless Network Protection) poskytuje ochranu před deautentizačními útoky. Aktivace funkce je pouze na jednotce v módu AP z řady airMAX AC, chráněni jsou klienti airMAX AC i klienti airMAX M.

Fresnelova zóna v grafickém rozhraní

Firmware airOS v8.5.1 pro airMAX AC umožňuje zobrazit Fresnelovu zónu přímo ve webovém rozhraní jednotky. Cílem je poskytnout provozovateli spoje náhled na možné překážky terénu pro zajištění volné Fresnelovy zóny. Rozhraní využívá data z nástroje airLink a musí mít přístup do internetu. U obou jednotek musí být zadány GPS souřadnice a údaj o výšce (zařízení s GPS přijímačem si tyto data automaticky načtou). V rozhraní je možné přepínat mezi mapou a Fresnelovou zónou.

 

Rozdíl mezi polarizacemi Delta

Dalším novinkou v airOS v8.5.1 je indikátor delta vedle úrovně přijímaného signálu. Dva údaje v závorkách znamenají přijatý signál ve dvou polarizacích, které se mohou lišit. Nyní je vedle nich také symbol delty, který přímo udává rozdíl na polarizacích. V případě většího rozdílu než 5dB bude červený.