Ubiquiti GPS synchronizace


Jak funguje Ubiquiti GPS Sync™

Funkce GPS Sync™ eliminuje problémy, které nastávají při použití několika sousedních přístupových bodů (AP) na jednom stožáru. Je-li zapnuta funkce GPS Sync™, všechny synchronizované AP současně vysílají a přijímají signál ve stejnou dobu. Výsledkem je rapidní snížení vzájemného rušení přístupových bodů. Každý AP má GPS přijímač a synchronizuje přenos dat s časovým signálem GPS. Chcete-li používat službu GPS Sync™, musí mít všechny přístupové body GPS modul a všechny AP musí používat systém airOS verze 8.3 nebo vyšší. Nově lze synchronizovat i klienty řady airMAX M5 (XW), od verze fw 6.1.1.


Jaké lze očekávat výhody?
  • airMAX AC s GPS Sync™ přináší o 90% vyšší propusnost oproti konkurenčním systémům se synchronizací.
  • Výrazné snížení rušení sousedních jednotek na stožáru.
  • V dobře navržených sítích je možné použít opakovaně stejné frekvence.
  • Propustnost protokolu TCP je o 20% vyšší než konkurenční produkty se stejnou konfigurací rádia.
  • Rámec 5 ms poskytuje nižší latenci, zatímco rámec 8 ms poskytuje vyšší datovou propustnost.
  • V běžném flexibilním režimu je kapacita AP dána průměrem kapacity downlinku a uplinku. Při použití fixní délky rámce se jedná o sumu kapacity downlinku a uplinku.

Produkty s funkcí GPS Sync™

Základní požadavky
  • Všechny AP musí mít GPS signál
  • Přístupové body a klienti musí být v módu AC PtMP
  • Minimálně 10MHz odstup mezi použitými kanály
  • Na všech synchronizovaných AP musí být stejný poměr downlink/uplink a stejná délka rámce

Příklady instalace

4 přístupové body
Nesynchronizovaná síť vyžaduje v této konfiguraci čtyři odlišné frekvenční kanály. Při použití funkce GPS Sync™ je možné použít frekvenční kanály dva, opakovaně. Nastavte stejnou frekvenci na každou dvojici (A), to znamená jednotky, které jsou k sobě zády. Stejný způsob můžete aplikovat i v případě dvou AP na stožáru. Klienti v oblasti pokrytí budou přijímat pouze signály z konkrétního AP.


6 přístupových bodů
Pro antény s užšími šířkami vyzařovacího laloku, jako jsou hornové antény PrismStation 5AC, lze umístit více AP na jeden stožár. Díky funkci GPS Sync™ lze instalovat šest přístupových bodů s opakovaným využití pouhých tří odlišných frekvenčních kanálů.

Instalace na více stožárů
Při rozmístění více stožárů uspořádejte kanály na sousedních věžích tak, aby jednotky vysílající do stejného sektoru nepoužívali stejný frekvenční kanál. V tomto případě celá síť stále používá pouze dva kanály.

GPS Sync FAQ

Jaká zařízení jsou podporovaná?
Možnost nastavení pevného TDD rámce je u všech produktů airMAX AC v režimu AP PTMP. V současné době jsou podporovány pouze šířky kanálů 20 MHz a 40 MHz. Podpora pro 10 MHz a 30 MHz kanály bude přidána v průběhu vývoje. Možnost synchronizace GPS je pouze u produktů, které mají GPS modul, např. Rocket 5AC Prism, Rocket 5AC Prism Gen2, PrismStation 5AC.

Jak mám synchronizovat své AP?
Ve webovém rozhraní produktu v záložce „Wireless“ nastavte délku rámce a poměr downlink/uplink. Aktivujte GPS sync.


Synchronizovaná jednotka zobrazuje parametry na hlavní stránce webového rozhraní.Kolik klientů je možné připojit na jedno AP?
Při použití běžného flexibilního rámce je možné připojit až 85 klientských zařízení. V případě použití pevného rámce je možné připojit až 60 klientských zařízení, kvůli omezení paměti na Ubiquiti koprocesoru airMAX AC. Do budoucna se počítá s navýšením limitu a dorovnání s flexibilním rámcem.

Jaké délky rámce a poměry downlink/uplink jsou podporované?

Jaké je doporučené nastavení TDD rámce?
Pro vyšší propustnost Ubiquiti doporučuje 8ms rámec. Pro menší latenci je doporučován 5ms rámec.

Proč je latence vyšší?
Latence odpovídá 2-3násobku doby rámce (například latence pro rámec 5 ms bude cca 10-15 ms). Packet, který vstupuje do klientského zařízení přes ethernet musí čekat až klient dostane příležitost pro přenos. V běžném flexibilním režimu je tento čas kratší v případě, že je síť nevytížená. Ve fixním režimu je doba úměrná nastavené délce TDD rámce. V případě běžícího provozu je latence ve flexibilním a pevném režimu podobná.

Když je latence vyšší, co přenos VoIP?
airMAX AC vždy upřednostňuje VoIP přenos a latence je pod standardními limity VoIP jitter bufferu. Při testování Ubiquiti zjistilo, že režim fixního rámce poskytuje na vytížené síti lepší výsledky ve VoIP MOS.

Co se stane když GPS signál není dostupný?
Není-li k dispozici žádný GPS signál nebo je-li signál ztracen, AP pokračuje v běžícím režimu synchronizovaného vysílání a příjmu. Jakmile je signál GPS obnoven, automaticky se znovu zesynchronizuje a pokračuje dál.

Jaká je maximální podporovaná vzdálenost?
I když by se mohlo jednat o neomezený parametr, Ubiquiti limituje hranicí 75km. Přirozeně se totiž předpokládá snížení propustnosti v závislosti na vzdálenosti, kvůli zpoždění šíření. Například zpoždění na vzdálenosti 75km je 500 mikrosekund a to znamená 10% snížení ve výkonu pro rámce 5 ms a snížení o 6,25% při použití 8ms rámce.

Můžu nastavit pevný TDD rámec na produktu bez GPS?
Ano, jakýkoli produkt airMAX-AC pokud je nastaven v režimu přístupový bod umožňuje volbu rámce 5ms a 8ms TDD. Jediný rozdíl je, že produkty, které mají GPS modul jsou schopny synchronizovat své cykly.

Kde nepoužívat GPS synchronizaci?
Zbytečné je používat synchronizaci v místech s minimálním rušením, kde je velká možnost výběru frekv. kanálů. Dále v případě, že klient „slyší“ jiné přístupové body s podobnou sílou signálu nebo v lokacích s vysoce dynamickým trafikem na síti (nepředvídatelný poměr downlink/uplink).