Ostatní

Vyhledávání

Nejnovější články

Rozdíl v generacích sektorových antén od RF elements

Druhá generace sektorových antén od RF elements přináší celou řadu vylepšení. První generace byla představena v roce 2014 a od té doby společnost výrazně pokročila ve vývoji, získala cenné zkušenosti a zpětné vazby od zákazníků z celého světa. To všechno následně aplikovali do druhé generace. Některé změny jsou lehce „viditelné“ a některé koutkem oka nezahlédnete. Takže postupně:

 RF: Antény jsou optimalizované (vyladěné) na lepší průběh klíčových parametrů v širokém pásmě až do 6,4 GHz. Nezjistíte to porovnáním hodnoty nominálního zisku, ale výkon antény je lepší. Navíc je třeba mít na paměti, že se jedná o dvojdílný anténní systém, tj. anténu s vlnovodovým konektorem a TPA, to znamená, že se jedná o všechny kombinace antén a adaptérů, někde je zlepšení výrazně znatelné a někde méně, ale ve všech případech je Gen 2 posun k lepšímu, jde v podstatě o systémové zlepšení.

TPA (TwistPort adaptér): Gen 2 antény jsou optimalizované na výkon nejenom s existujícími a minulými verzemi TPA, ale soustředí se také na budoucnost v podobě nejnovější generace TPA. Nejnovější generaci TPA poznáte tak, že mají ve vlnovodu piny namísto PCB. V budoucnosti bude představena celá řada nových TPA, kde tato změna bude více poznat.

Za několik let bylo nasbíráno velké množství zpětné vazby ohledně první generace antén a jednotlivé návrhy byly zakomponovány do druhé generace. Přehození pravé a levé strany při instalaci je otázka chvilky, odpadá rozebírání mechanizmu radomu atd. Držák z první generace antén u některých modelů neumožňoval dostatečnou volnost pohybu antény – anténa byla příliš blízko držáku, což je v druhé generaci odstraněno. Protikus držáku je nový a při instalaci na trubky o malém průměru nebojujete s nevhodným tvarem druhého dílu.

Nový TwistPort mechanismus: Původní TP mechanismus používal pružné elementy z gumy, což při velmi nízkých teplotách nebylo ideální. Pocitově se TP choval jinak a pružnost byla znatelně také jiná. Inovovaný mechanismus tento nedostatek odstraňuje. Jedná se o jednu z věcí, které vizuálně nezjistíte. Navenek je to ten stejný TwistPort se stejným použitím, ale uvnitř je výrazně vylepšený.

Lepší odtok vody z antény v případě extrémního počasí: Radom je v druhé generaci z mnohem pevnějšího plastu, který si zachovává mechanickou odolnost při vyšším rozsahu teplot. V případě, že dojde k poškození okolím, pádem nářadí apod., výměna radomu je jednodušší. V první generaci bylo sedm individuálních velikostí radomu a ty byly aktuálně zredukovány na dvě velikosti (30 a 40 horny mají jednu velikost, ostatní horny druhou velikost).

Balení je nově bezpečnější, unifikované do dvou rozměrů a je hlavně ekologické. Finální cíl je balit do recyklovatelných materiálu u všech produktů.

Proč používat E-band v České republice?

Výhody a vhodnost použití technologií v tzv. E-bandu pásmu 80 GHz.

Hlavní výhody jsou:

  1. vysoké přenosové kapacity společně s velkou šířkou pásma

  2. odolnost proti rušení ovlivněná i směrovostí spojů

  3. tzv. bezlicenční “volné” pásmo.

Jak to, že frekvence milimetrových vln mohou poskytnout velmi vysoké kapacity?

Prakticky existují dvě kmitočtová pásma, která řadíme mezi milimetrové vlny: pásmo E a pásmo V. E-pásmo poskytuje 10 GHz spektra: 71-76 GHz spárovaného s 81-86 GHz, zatímco V-pásmo má "pouze" 9GHz volného spektra: 57-66 GHz. Ve skutečnosti má každé z těchto pásem více volných kmitočtů než všechna ostatní nelicencovaná pásma dohromady. Tato obrovská šířka pásma umožňuje využít široké kanály, 250MHz, 500MHz nebo dokonce větší. Použití jednoduchých modulačních schémat na těchto kanálech poskytuje spolehlivou kapacitu řádu jednotek Gigabitů za sekundu, což je žádoucí pro celé řady případů spojů.

Proč jsou milimetrové vlny imunní vůči rušení?

S rostoucím kmitočtem se děje několik věcí. Za prvé se zvyšuje útlum. Na druhou stranu anténa je při stejné velikosti více směrová, což znamená, že poskytuje větší zisk.

Pro příklad některá čísla:
https://www.siklu.com/wp-content/uploads/2015/02/2.jpg
Tabulka 1: útlum signálu v pásmu 5GHz a 75GHz

Na vysokých kmitočtech je vysílaný elektromagnetický signál více směrový a rušivé signály vysílané bočními laloky antény jsou potlačeny jednak malými bočními laloky, jednak vysokým útlumem šíření.

Opět ukázka pro typickou 30cm parabolickou anténu:
https://www.siklu.com/wp-content/uploads/2015/02/3.jpg
Tabulka 2: Charakteristiky antény 30cm při 5GHz a 75GHz


https://www.siklu.com/wp-content/uploads/2015/02/4.jpg
Obrázek 1: Porovnání E-pásma vs. 5 GHz v hustém městském prostředí

Z uvedeného vyplývá, že v těchto pásmech se nevyskytuje prakticky žádné rušení a proto jsou velmi vhodná pro prostředí s hustým pokrytím, což je případ i u nás v České republice.

Jaká je legislativa v ČR?

Provoz zařízení v tzv. “E-pásmu”, označovaného také jako 80 GHz (konkrétně 71-76 GHz a 81-86 GHz) se v ČR řídí Všeobecným oprávněním č. VO-R/23/08.2017-6. Mezi hlavní podmínky je, že lze používat technologie bez individuálního oprávnění, spoje typu bod-bod a další, zejména technické podmínky. Rovněž je provozovatel povinen po zahájení provozování oznámit toto na ČTÚ, a to prostřednictvím formuláře. Provozovatel má tedy  tzv. oznamovací povinnost. Použití technologií v uvedeném pásmu není nijak zpoplatněno.

Jakou technologii si můžete u nás vybrat?

Dodáváme technologie známého izraelského výrobce SIKLU. Mezi nejčastěji používané spoje v “E-band” pásmu jsou spoje řady EtherHaul EH-1200TX se základní přenosovou rychlostí 700 Mbps, rozšiřitelnou na max. 1000 Mbps half duplexně s možností použití antén 31 nebo 65 cm. Dalším spojem je menší spoj řady EH-710TX, rovněž se základní přenosovou rychlostí 700 Mbps, rozšiřitelnou rovněž na max. 1000 Mbps half duplexně, s integrovanými anténami. Z rodiny produktů SIKLU můžeme rovněž individuálně nabídnout i ve full-duplexním provedení s kapacitami 1 Gbps, 2 Gbps až max. 5 Gbps. Kontaktujte nás zde.

 

 

Jaký je rozdíl mezi pasivním a aktivním PoE?

Jedním z častých dotazů bývá - co vůbec znamená zkratka PoE a jaký rozdíl je mezi aktivním a pasivním PoE? Pojďme si tedy velice jednoduše a stručně vysvětlit o co se jedná a jak se v problematice PoE zorientovat.

PoE, což je zkratka pro Power over Ethernet - tedy napájení přes ethernet, ušetří některé starosti s instalací zařízení. Obzvláště na hůře přístupných místech může nastat situace, že výstup napájení (typicky zásuvka) je umístěn ve velké vzdálenosti od samotného zařízení či by se od něj obtížně vedl kabel. Pomocí PoE zajistíme, že napájení povede na stejném kabelu jako data a k zařízení tedy není potřeba vést více než jeden kabel, který obstará jeho kompletní obsluhu po datové i napájecí stránce. 

 

Pasivní PoE na straně u zdroje jednoduše přivede napájení na nevyužité vodiče v síťovém kabelu. To může zařídit samotný napájecí zdroj (např. tento adaptér) či můžeme využít injektor.  Na straně u zařízení je pak napájení opět extrahováno - za pomocí extraktoru/splitteru, ten již může být v zařízení integrován (např. mnoho zařízení značek UBNT a MikroTik). Pasivní PoE nemá předem dané parametry, je tedy zapotřebí správně dimenzovat napájecí adaptér aby bylo dodrženo zařízením požadované napětí i dostatečná výkonová rezerva. Vzhledem k použití volných párů vodičů je pasivní PoE vhodné jen pro 100Mbit spojení. Další nevýhodou je (zvláště při použití nízkého napětí) horší odolnost síťových kabelů proti vnějším vlivům a rušení, je tedy vhodné spíše na kratší vzdálenosti (maximálně do 20 metrů).

 Priklad pasivniho PoE

 

Aktivní PoE je nejčastěji používáno dle norem 802.3af a 802.3at. Využívají napětí 38 - 57 V, narozdíl od pasivního PoE jej ale pomocí tzv. fantomového napětí  injektují na datové linky, lze tedy využít gigabitovou rychlost. Zařízení spolu s napaječem v tomto případě komunikuje, aktivní PoE je bezpečnější a často již integrováno do datových switchů. Některé současné switche (např. EdgeSwitch od UBNT) dokonce umožňují volbu nezi pasivním a aktivním PoE. Výhodou je také, že aktivní PoE využívá široká škála zařízení (web. kamery, síťové prvky, VoIP telefony) a při dodržení dané normy u nich můžeme mít jistotu, že napájení bude správně fungovat. Existují také injektory a splittery s volitelným výstupním napětím pro zařízení, které přímo aktivní PoE nepodporují.

 Priklad aktivniho PoE

Velkou nabídku vybavení pro aktivní i pasivní PoE naleznete v e-shopu i4wifi.cz

 

 

GPS synchronizace a její výhody (3. díl)

Jak dosáhnout co nejlepších výsledků při plánování bezdrátové sítě?

 

V předchozích dílech jsme si vysvětlili co je to GPS synchronizace a k čemu je dobré ji využít, při stavbě Vaší bezdrátové sítě. Dnes si ukážeme, jak je možné docílit co možná nejlepších parametrů sítě. Pro pokrytí naší oblasti použijeme 4 různé kanály, jejichž správnou kombinací na AP získáme síť AP a klientů, kteří se nám vzájemně nebudou rušit, a tím snižovat výkonost sítě.

 

Schéma ABCD:

schéma ABCD

V prvním případě každý ze 4 sektorů na jednom AP používá svůj vlastní kanál. Nedochází tak k vlastnímu rušení na daném stožáru, ale oproti schématu ABAB, nedochází k zlepšení parametrů sítě ke klientským jednotkám.
Lepší využítí 4 kanálu dosáhnete pokud použijete na každém AP pouze 2 kanály. Každý kanál tak můžete střídat ob jedno AP, tak jak je zobrazeno na obrázku níže. Pootočením sektorů v dalších "řadách" docílíme oddálení stejných kanálů směřujících stejným směrem.

 

Schéma AB-CD:

schéma AB-CD


Při tomto typu nasazení STA na okraji sektoru, využívajícího kanál B, přijímá interferující signál z nejbližšího sektoru vysílající kanálu B, jehož AP je pětkrát dále než AP vysílající požadovaný signál. To znamená, že rušivý signál je oslabován = 14 dB, což je dostatečné pro komunikaci v MCS10. Také, když dvě stanice STA vysílají současně na dvě AP s použitím stejného kanálu a směřují stejným směrem, poměr mezi jejich vzdálenostmi je 4, což znamená, že rušivý signál je nyní oslabován dostatečné pro komunikaci s MCS 9.

To je důvod, proč je rozmístění znázorněné na obrázku výše doporučené se čtyř-sektorovými věžemi.

Navíc v jakémkoli typu nasazení je dalším typickým problémem rušení, které STA zažívá od zadního laloku své antény při přijímání dat z AP a také z jiného AP na stejném kanálu umístěném za STA. Při plánovaném kmitočtu znázorněném na obr. 5 je intenzita rušivého signálu zeslabena předozadním poměrem antény STA a zeslabení interferujícího signálu v důsledku rozdílné délky cesty. Poměr mezi vzdálenostmi STA s AP, na které je připojeno a STA s interferenčním AP je 3, a proto je celkový útlum rovný předozadnímu poměru antény STA plus 9,5 dB, což je dost pro komunikaci na vyšší MSC.

 

Tabulka CINR a RSSI:

Níže je uvedena tabulka zobrazující přibližné hodnoty, kterých je potřeba dosáhnout pro dosažení různých modulací. Ze zjednodušeného hlediska je RSSI množství energie, které rádi přijímá, a CINR je rozpětí mezi užitečným signálem a hlukem. Systém AP / STA volí úroveň modulace a tím i dostupnou propustnost, založenou především na CINR (Carrier to Interference and Noise Ratio).

CINR a RSSI potřebné pro 20 MHz kanál pro 5,8 GHz
Downlink   Uplink
MCS min CINR [dB] min RSSI [dBm] MCS min CINR [dB] min RSSI [dBm]
MCS 15 64QAM 5/6 28 -70 MCS 15 64QAM 5/6 30 -68
MCS 14 64QAM 3/4 27 -71 MCS 14 64QAM 3/4 28 -70
MCS 13 64QAM 2/3 25 -73 MCS 13 64QAM 2/3 25 -73
MCS 12 16QAM 3/4 20 -78 MCS 12 16QAM 3/4 21 -77
MCS 11 16QAM 1/2 17 -81 MCS 11 16QAM 1/2 16 -82
MCS 10 QPSK 3/4 14 -84 MCS 10 QPSK 3/4 15 -83
MCS 9 QPSK 1/2 12 -86 MCS 9 QPSK 1/2 11 -87
MCS 1 QPSK 1/2 SS 9 -89 MCS 1 QPSK 1/2 SS 8 -90

 

Mezi zařízení, které podporují GPS synchronizaci, a dosahují vysoké kvality a spolehlivosti patří jednotky od společnosti Cambium Networks, za všechny můžeme zmínit ePMP 2000 Access Point, které naleznete v naší nabídce.

Jak na záložní napájení

Potřeba zálohování AP je samozřejmostí a zálohování u klienta pak dle významu nebo spíše typu.

Snadnou cestou, ale né zrovna ideální je zálohování přes běžnou UPS, kde mimo potřebné doby zálohy vůči spotřebě nemusíte tolik řešit. Standardní UPS pracuje při záloze s 230V a s tím je spojené množství elektroniky, která může selhat a nutné jsou také pravidelnější kontroly. Zároveň část energie ztrácíte viz níže.

V tomto článkou se podíváme na jiné doporučené možnosti.

Nejdřív trochu k výpočtům potřebné kapacity. Ta je udávaná typicky v Ah (ampérhodiny) a pro přepočet na Wh (watthodiny) hodnotu vynásobíme napětím baterie.

Důvodem udávaní hodnoty kapacity v Ah je, že baterie není stále na nominálním napětí např. 12V, ale pracuje v určitém rozsahu např. 10,5V - 14,4V

12V 10Ah baterie má kapacitu 120Wh pokud zanedbáme rozdíly napětí. Zároveň je nutné počítat u olověných (VRLA - GEL/AGM) bateriií již od počátku s určtou rezervou kapacity.

Zároveň pokud tento typ baterie používáme pro solární napájení a chceme, aby měla alespoň 800 deklarovaných cyklů při určité zbytkové kapacitě, je třeba ji používat v hloubce vybití (DoD - Depth of Discharge) pouze max 50%.

Pokud vás zajímá více informací k dimenzování a aspektům solárního napájení, stáhněte si prezentaci, kterou jsme měli na toto téma v roce 2016 na akci Mikroexpo.

Reálná kapacita takové baterie je tedy cca 50 Wh a pro solární napájení, kde je baterie denně cyklována, se tak mnohem více hodí technologie LiFePO4, která i při 80% hloubce vybití má z reálných zkušeností 15 let starých projektů a použití přes 8000 cyklů stále přes 70% zbytkové kapacity.

50Wh znamená energii pro jedno zařízení s příkonem 50W po dobu jedné hodniny nebo také 10 hodin pokud má příkon 5W.

Podle toho je tedy nutné zvolit potřebnou kapacitu baterie. Pokud baterie je určena pro stacionární použití tj back up - záložní systémy, nemusíme být tak přísní s hloubkou vybití. Pokud tedy nejsou výpadky na denním pořádku...

Pro dlouhou životnost baterie v záložním, ale i jiném systému je také důležité, na jaké napětí je baterie nabíjena nebo přesněji dlouhodobě udržována.

Nabíjecí napětí pro 12V VRLA nebo LiFePO4 baterie je podobné - 14,4 resp 14,6V. Po dosažení tohto napětí je však nutné nabíjení ukončit tj prakticky nabíjecí napětí odpojit.

Pokud použijete VRLA baterii, na které je napětí stále přivedeno tj elektronika neodpojuje, použijte nižší nabíjecí napětí 13,6V při, kterém sice není baterie nabitá plně, ale z větší části.

 

 

Prvky pro 12V záložní napájení

Obecně platí, že zálohu je lepší řešit na DC části, jelikož jak baterie tak jednotka pracuje s DC napětím. V případě zálohy na AC straně dle účinnosti měniče a zdroje můžete ztratit až 25% energie pouze samotnou změnou na 230Vac a zpět na 12/24/48Vdc. Výsledná účinnost systému je součin účinností jednotlivých komponent.

 

Pro zálohování 12V lze použít buď mUPS přímo od Mikrotiku jehož výhodou je integrované Gb PoE a jako baterii je možné zvolit buď VRLA nebo i LiFePO4 s integrovanou ochranou proti podbití a přebití což je u tohto typu baterie nutnost. Odměnou i za vyšší cenu je však prakticky "doživotní" funkce bez potřeby výměny baterie.

Druhou možností je použít místo mUPS solární regulátor, který pracuje s napětím 12V na výstupu. Místo solárního panelu jednoduše zapojíte zdroj. Výhodou je, že solární regulátory umí dobře pracovat s bateriemi a po dokončení nabíjení baterii vypnou (zcela ukončí nabíjení), ta je použita okamžitě bez výpadku v době potřeby zálohy. Další výhodou je možnost použití zdroje s vyšším napětím tj třeba 24V nebo 48V zdroj dle popisu regulátoru. V těchto účelech je zároveň lepší zvolit regulátory s PWM technologií, které jsou výrazně levnější. MPPT funkci pro solární panely zde nevyužijeme.

Prvky pro 24V záložní napájení

 

I pro 24V zařízení můžemem použít solární regulátor ideálně s 48V zdrojem jelikož PWM regulátory na 12/24V jsou běžné a levné. Baterie jž budou potřeba dvě 12V v sériovém zapojení. Kapacita ve Wh je pak 24 x kapacita v Ah. Pozor baterie s integrovaným PCM není dobré spojovat sériově. LiFePO4 lze také použít, ale již s další elektronikou. Na tyto malé záložní aplikace bez pravidelného cyklování je však ekonomičtější použít VRLA baterie.

 

Další možností je použí místo regulátoru tento zdroj od Ubiquiti.

 

Prvky pro 48V záložní napájení

Solární regulátory na 48V již bývají dražší, protože se počítá s použitím MPPT technologie. Lepší je tak použít tento zdroj.

Výhodou je integrované PoE a umí pracovat s napětím baterie od 9 do 36V, takže stačí 12V nebo 24V baterie.

Odhlásit se?

Jste si jisti?

Nebudete moci objednávat zboží ani neuvidíte vaše ceny.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace