Kvalitní mikroměniče pro přímé připojení k síti (grid-tied)

Revoluční řešení solárních instalací!

Toto je mikroinvertor – kompletní elektrárna v nejmenším formátu. Jednoduchá instalace, žádná údržba. Plně modulární / rozšířitelný systém.

Mikroinvertory lze použít pro mnoho variant solárních instalací.

Mikroměnič je snadné a jednoduché řešení pro nezávislé získávání elektrické energie při souběžném využití stávajícího napojení na běžnou síť 230V. Je to ideální způsob jak ihned začít snižovat své účty za elektřinu.

Zpomalte si svůj elektroměr! (snížením množství odebrané energie ze sítě)


  

Mikroinvertory je možné použít pro následující případy instalací

 

1) Komerční produkce energie

Spolu se solárními panely lze pomocí mikroměničů snadno postavit solární elektrárnu, která je připojená do distribuční sítě a dodává (prodává) elektřinu za podmínek daných distributorem. Jedná se o takzvaný přímý výkup. Řešení postavené na mikroinvertorech přináší jednoduchou a rychlou instalaci zejména pro malé střešní systémy v rukách běžných občanů.


Mikroměniče lze použít pro komerční elektrárny dodávající do sítě v režimu přímého výkupu.


  

2) Posílení výkonu stávající solární elektrárny

Díky stárnutí solárních panelů a degradaci výkonu centrálního měniče se snižuje celkový výkon, který existující elektrárna dodává do sítě. Mikroměniče dovolují snadno přidat další solární panely, které navýší reálný výkon elektrárny až do maxima v rámci uzavřených smluvních podmínek o maximálním výkonu.


Řada solárních instalací vyrábí jen 85% povoleného maximálního výkonu. Část energie je ztracena díky stárnutí solárních panelů a část energie se ztrácí díky degradaci výkonu centrálního měniče.

Jednoduchý nápad: přidejte několik nových panelů s mikroinvertory a zvedněte váš skutečný maximální výkon až na 100% smluvního maxima, které je dané ve vaší smlouvě o výkupu energie (výkupní tarif) nebo licenci.

Získejte energii navíc tím, že přidáte další panely s mikroinvertory ve směru východ-západ.

Další možností je instalace přídavných panelů ve východním a západním směru. Tím je možné získat dodatečnou energii během ranního a odpoledního slunečního svitu.


Energie navíc získaná díky panelům ve směru východ a západ.

Díky mikroinvertorům je velmi snadné přidat další panely bez zásahu nebo změny do stávající instalace.

Další možností je přidání dodatečných panelů do paralelní 230V větve, která bude dodávat další energii pokud není plný sluneční svit. Tak je možné, aby vaše elektrárna průběžně dodávala více energie, až do smluvního výkonového maxima dle vaší smlouvy/licence.


  

3) Net metering (kompenzované dodávky do sítě)

V případě zavedení režimu net-meteringu, jsou mikroměniče ideální řešení pro rychlou a snadnou instalaci s možností postupného přidávání dalších panelů s měniči.

Jednou z možných podmínek režimu net-meteringu je, že konečná spotřeba musí být vždy vyšší než množství dodané energie zpět do sítě distributora. U mikroměničů je výhodou, že lze snadno spínat jednotlivé měniče a tak omezovat celkový výkon, aby přetoky do sítě byly pod kontrolou. Tím je možné najít režim, který vytěží maximum z režimu Net-meteringu. (Podobné možnosti též platí pro režim tzv. Zelených bonusů.)


Instalace s NetMeteringem: se souhlasem operátora sítě jsou přebytky energie dodávány do sítě a jsou částečně započítány vůči spotřebě. Pro záznam jsou používány speciální „chytré měřiče s duálním (obousměrným) měřením“.


  

4) Instalace GridFree

Využijte mikroměniče a získejte elektrickou energii zcela nezávisle, bez úmyslných přetoků do distribuční sítě. V režimu GridFree spotřebováváte veškerou energii, kterou přemění solární panely s měniči. Čím větší část energie takto získáte, o to méně energie potřebujete odebrat z distribuční sítě.

Realizování Grid-free instalace je zejména výhodné pro spotřebiče s trvalou (průběžnou) spotřebou.


GridFree instalace: veškerá získaná energie je spotřebována přímo vámi v daném místě. Žádná energie se nedodává zpět do sítě za elektroměrem.

Jak začít s GridFree instalací: MikroInvertor je navržen tak, že se přímo zapojuje k solárním panelům. Výstupem z invertoru je již běžný rozvod 230V, který lze připojit kamkoliv do elektrického rozvodu. Pro jednoduchou základní instalaci není třeba žádný dodatečných komponent nebo přístrojů. Všechna energie ze solárního panelu je přímo spotřebována přes elektrickou síť v nejbližších elektrických zařízeních (spotřebičích). Pro zabránění přetoků do rozvodné sítě je dobré, když váš solární systém má vždy o něco nižší výkon, než je spotřeba připojených zařízení. Tím je zajištěno, že získaná energie bude vždy spotřebována a nebude docházet k plýtvání přes elektroměr do distribuční sítě.

Pro regulaci větších výkonů je možné použít proudová relé, která spínají více panelů (nebo i celé větve) panelů v závislosti na aktuální spotřebě tak, aby bylo vždy využito maximum solární energie.

Buďte GridFree! Celý systém je snadno rozšiřitelný (přidáte další mikro-invertory). Vytvořte si svůj systém a začněte získávat část energie přímo ze slunce!

Nejčastější dotazy:

Jak může být zdroj el. energie jen tak připojen do zásuvky, není to nebezpečné?
Pro dočasné testovací instalace je možné připojit jeden nebo dva panely přímo do zásuvky společně spotřebiči, které energii odebírají. Mikroinvertor v sobě obsahuje řadu ochran, stále hlídá okamžité napětí, a pokud na kontaktech není 230V ze sítě, okamžitě vypne výstup. Pro větší instalace a pro trvalý provoz doporučujeme provést instalaci včetně připojení ochranných prvků jako jsou jističe, chrániče a hlídací proudová relé.

Jak je možné, že se přednostně spotřebovává energie s mikroinvertoru a ne ze sítě?
Jelikož mikroinvertor stále sleduje napětí na síti, tak vyrobené napětí vždy upraví tak, aby bylo o něco vyšší než v síti a tím je zajištěno upřednostnění takto vyrobené energie. Zároveň vždy přesně srovná frekvenci a fázový posun. Tyto parametry měniče jsou certifikovány podle evropských standardů EN, DIN a testovány zkušebnami TÜV a VDE.

Lze mikroinvertor kombinovat s bateriemi pro dodávku energie za tmy?
Ano, v případě použití solárního regulátoru, je možné připojit výstup z baterií (36V) na mikroinvertor. Pak je možné energii uloženou v bateriích spotřebovávat i v době kdy není sluneční svit. Příklad konceptu takové instalace je ZDE.

Proč doporučujete použít 240Wp, 2x 135Wp nebo dokonce 290Wp solární panel s Mikroinvertorem, který má výkon jen 230W AC?
Výkon solárního panelu ve specifikacích (240Wp nebo 290Wp) je pouze špičkový výkon při ideálním stavu přímého slunečního svitu 1000W/m2. Na většině instalací lze tohoto ideálního stavu dosáhnout pouze několik dní v roce. Po většinu dnů je sluneční svit nižší než teoretické maximum. Pro využití plného výkonu Mikroinvertoru je tak lepší používat větší panely. Mikroinverter pracuje s technologií MPPT a tak využívá aktuálního maximálního výkonu ze solárního panelu až do svého vlastního maximálního výkonu. To znamená, že v průběhu vrcholů svitu slunce má měnič pouze energii, kterou může zpracovat až k jeho hardwarovým omezením.
Tip: V zimním období je možné spojit dva (dokonce tři) solární panely paralelně ke zvýšení reálného výkonu z instalace.

Může Mikroinvertor pracovat jako samostatný měnič? (v ostrovním režimu).
Ne, mikroinvertory jsou měniče navržené jako on-grid (vázané na síť). Pracují pouze v souladu se sítí. Pokud je síť odpojena, mikroinvertor se okamžitě vypne. Vzhledem k evropským normám není možné tuto funkci vypnout.

Jaká je vlastní spotřeba Mikroinvertoru?
Během provozu je účinnost měniče kolem 95%. To znamená že při napájení z 250Wp panelu při maximálním výkonu 250W je vlastní spotřeba měniče kolem 12W. Pro rozeběhnutí měniče je třeba, aby solární panel dodával alespoň 20W příkonu. Jakmile je střídač neprodukuje energii, přepne se do stand-by režimu. V stand-by režimu měnič udržuje sledování sítě střídavého napětí a přináší se data přes PLC. To je důvod, proč měnič má stále určitou malou spotřebu energie. Tato spotřeba je běžně pod 1W na 1 ks měniče. Za účelem snížení vlastní spotřeby mikroměniče systému, je možné provést kompletní odpojení linky 230V AC, když už není vyráběna žádná energie To lze provést například mechanickým přepínačem nebo pomocí časovače (spínací hodiny) nebo detektoru slunečního svitu.