GridFree – otázky a odpovědi - FAQ


GridFree – otázky a odpovědi - FAQ
Nejčastější otázky a odpovědi s praktickými vysvětleními

Řešení GridFree je zcela bezpečné, legální a spolehlivé
V tomto článku reagujeme na tři nejčastější podněty týkající se funkčnosti instalace GridFree v reálných podmínkách.
https://www.i4wifi.cz/GridFree-Provoz/

Revoluční řešení solárních instalací!
Mikroinvertor – kompletní elektrárna v nejmenším formátu. Jednoduchá instalace, žádná údržba. Plně modulární / rozšířitelný systém.
https://www.i4wifi.cz/mikro-Menice/

GridFree – FAQ - Otázky k připojení do sítě 230V
Odpovědi na otázky týkající se legálního připojení GridFree do rozvodů.
https://www.i4wifi.cz/GridFree-FAQ-Pripojeni/

GridFree – FAQ - Otázky technického rázu
Odpovědi na technické otázky k GridFree.
https://www.i4wifi.cz/GridFree-FAQ-Tech/

GridFree - FAQ - různé dotazy
Další odpovědi na nejčastější otázky s různou tématikou
https://www.i4wifi.cz/GridFree-FAQ-Ruzne/

GridFree – FAQ - Otázky zapojení
Další odpovědi na otázky týkající se zapojení, ovládání a spínání instalací GridFree
https://www.i4wifi.cz/GridFree-FAQ-Zapojeni/

GridFree - správná instalace více panelů
Základní informace a příklady jak správně zapojit více solárních panelů s použitím mikroměniče GridFree.
https://www.i4wifi.cz/Solarni-panely-zapojeni/

GridFree - pokročilé možnosti využití proudových relé a dalších spínačů
Zajištění nepřetečení vyrobené energie nad rámec vlastní spotřeby zpět do distribuční sítě a možnosti podmíněného zapnutí vybraných spotřebičů.
https://www.i4wifi.cz/gridFree-zapojeni/

GridFree - instalace solárních panelů
Detaily k uchycení a montáži solárních panelů na různé povrchy
https://www.i4wifi.cz/solarni-panel-uchyceni
Časté dotazy k mikroměničům (1) (GridFree-Info-CZ-01.pdf)

 • Mám za to, že název GridFree je zavádějící. Jelikož GridFree instalace pracuje souběžně s dodávkami z rozvodů 230V, takže o žádné „Free“ se nejedná.
 • Co je to GridFree? Jaké jsou principy GridFree?
 • Jaký je rozdíl mezi běžnou „výrobnou“ elektrické energie a GridFree instalací?
 • U GridFree mi nejvíce vadí, že když vypadne dodávka z rozvodné sítě, nebude GridFree pracovat. To je podle mého názoru velká škoda. Ideální by bylo, kdyby GridFree mohlo přejít do režimu, kdy bude dále dodávat energii jako když běží distribuční síť

Časté dotazy k mikroměničům (2) (GridFree-Info-CZ-02.pdf)

 • Získal jsem od místního provozovatele distribuční soustavy toto vyjádření emailem. Jaký na to máte názor?
 • Dotazem na Energetický Regulační Úřad (ERÚ) mi bylo sděleno..... že .... potřebuji získat licenci a stát se podnikatelem. Jak to tedy je?
 • Jak je to s galvanickým oddělením od sítě. (Jako u ostrovního provozu)?
 • Podle některých názorů, samotné galvanické oddělení vstupu nestačí. Jak to tedy je?
 • Zástupce místního distributora nám jednoznačně tvrdí, že do elektrických rozvodů nelze připojovat žádná privátní zařízení, která do rozvodů vysílají energií (nebo tyto rozvody používají k přenosu energie). Jak to tedy je?

Časté dotazy k mikroměničům (3) (GridFree-Info-CZ-03.pdf)

 • Lze dosáhnout toho, aby se elektroměr točil obráceně a hodnota spotřeby na počitadle klesala?
 • Co vykáže elektroměr, když neúmyslně část energie přeteče do rozvodné sítě?
 • Cožpak vyhláška č. 82/2011 Sb, jasně nehovoří o neoprávněné dodávce elektřiny do sítě?
 • Jaký je postih za neúmyslné dodání malého přetoku energie do sítě distributora?
 • Existuji případy neúmyslného dodávání energie zpět do rozvodů?
 • Jaký je rozdíl mezi instalací GridFree a běžně provozovanou „solární elektrárnou“ připojenou do rozvodné sítě?
 • Mám pocit, že díky GridFree nic neušetřím....Odkaz: Podívejte se na nabídku mikroměničů u i4wifi a.s.

Odkaz: Diskuzní témata na webu MyPower.cz
-- GridFree - výroba elektřiny se zachováním připojení na síť
-- MicroInvertor GWL/Power
-- Zkušenosti s GridFree - reference instalací

 Sada GridFree se solárním panelem 260W Poly a mikroměničem pro přímé získání energie.

Objednejte sadu Gridfree 1x260W Poly

Chcete se dovědět více?

Podívejte se na tento přehled informací týkající se technologie GridFree

Přečtete si více v článku: Přibrzdit elektroměr legálně je snadné!

Navštivtě odborné školení a seminář Slunce pro každého člověka - aneb solární technologie pro každého. Dozvíte se informace z první ruky, podíváte se na reálné ukázky a můžete diskutovat s dalšími uživateli solárních technologií.

Chcete se na něco zeptat?

Pošlete svůj dotaz přes formuláře na této stránce.

 *
 *
 *
 *
  *