Vyhledávání


Technická podpora -> Fotovoltaika -> Mikroměniče, GridFree a Grid-Tie

Jak rozšířit GridFree elektrárnu o baterieid: 2240

M. Simandl

Měniče/solární elektrárny GridFree s limiterem  je možné rozšířit o baterie, které skladují energii v době, kdy výroba ze solárních panelů převyšuje spotřebu a tato energie lze zužitkovat v době, kdy je energetická bilance opačná.
 
Základním prvkem rozšíření je regulátor  REG-XTRA4415, který je vhodný pro použití s bateriemi. Napětí baterií musí být 48V, jelikož měnič pracuje s napětím od 45V.
 
 
Pokud použijete systém s bateriemi, je vhodné použít celkem 9 solárních panelů pro zapojení 3 panelů do série a tyto 3 panely pak zapojit paralelně, jelikož regulátor umožnuje vstup až 150V. Výsledný protékající proud bude nižší a stačí tedy menší průřez kabelu. To platí pro 2kW měnič.
 
 
Pro 1 kW měnič se vstupem 45 - 90V je doporučená konfigirace 2x3 solární panely. Více panelů je možné také zapojit, pokud je kapacita bateriií odpovídající a proud z panelů nepřesahuje 45A.
V případě použití 1kW měniče se vstupním napětím 22 -60V, lze použít regulátor Tracer 3210A spolu s 24V bateriemi.
 
Pozornost věnujte správnému průřezu vodičů. Zkratový proud u 280Wp panelů je 9,5A, tj. při paralelní spojení 3 větví bude proud až 30A. Min průřez pro tento proud je 6 mm a lze tak použít tyto kabely. Proud protékající za regulátorm již bude vyšší, jelikož napětí bateriií je 48V. 2000W/48V = 42A a minimální průřez vodičů je tak 10mm.
 
Instalace 48V DC kontaktoru je také doporučená, jelikož umí spínat až 100A špičkové proudy v případě, kdy je měnič připojen přímo na baterie. DC Kontaktor je ovládám výstupem z regulátoru. 
Verze 24V DC kontaktoru zde.
 
Minimální kapacita baterií je 3,3kW a doporučená kapacita alespoň 5kW. Doporučená technologie baterií LiFePO4 pro jejich dlouhou živostnost.
 
Doporučená je také instalace 32A pojistek mezi solární panely a regulátor, které lze zakoupit lokálně v elektru včetně instalační krabice pro spojení paralelních větví a kabelu k regulátoru.
 
Využít můžete připravených sestav komponent pro vytvoření vlastního energetického úložiště.