Vyhledávání


Technická podpora -> WiFi / LAN -> Ostatní

GPS synchronizace a její výhody (2. díl)id: 361

M. Kodytek

Jak pracovat se synchronizací v bezdrátové síti?

V předchozím článku jsme si ukázali, výhodu GPS synchronizace na jednom přístupovém bodu složeném ze čtyř 90° jednotek. Výhody synchronizace se však naplno projeví ve chvíli, kdy pokrýváme oblast z více takovýchto přístupových bodů.

Díky synchronizaci a při správném plánování sítě jsme schopni celou oblast pokryt při opakovaném použití pouhých 2 kanálů, viz. následující obrázek.

Schéma ABAB:

ABAB_schema


pozn.: Vzhledem k parametrům antén, vysoký poměr front-to-back, je nejvhodnější použít stejnou frekvenci v zádech sektoru, nikoliv vedle sebe.

 

Co na obrázku vidíme:

V tomto typu nasazení dochází k nejvyšší úrovni sebepoškozování při přijímání signálu na  STA, když je STA na okraji sektoru kanálu A, jak je znázorněno na obrázku výše, a navíc přijímá interferující signál z jiného AP také na kanálu A. Zeslabení rušivého signálu ve srovnání s požadovaným signálem je dáno vzdáleností mezi STA a interferujícím AP. Se vzdáleností mezi STA a dvěma AP s poměrem 3, jak je znázorněno na obrázku, je rušivý signál oslabován. Toto zeslabení stačí pouze pro provoz s MCS1. Vyšší hodnoty MCS nelze použít, protože útlum je nižší než požadavky CCI pro všechny ostatní úrovně MCS.

U stejného typu nasazení dochází k nejvyšší úrovni sebepoškozování při přijímu signálu na AP, když AP na kanálu A přijímá signál ze STA na okraji buňky a zároveň STA v jiném sektoru, který také používá kanál A vysílá data uplinku. Interferenční STA může být velmi blízko k sousednímu AP na stejném kanálu, takže poměr vzdáleností AP je pouze dva. V tomto případě je vysoká úroveň rušivého signálu, což znemožňuje komunikovat i na nejnižší úrovni MCS.

V praxi je tento nejhorší scénář málo pravděpodobný hned ze dvou důvodů: nejprve je interferenční STA velmi blízko k AP, ke kterému je připojeno, takže jeho vysílací výkon by mohl být snížen algoritmem automatického řízení vysílání. Za druhé, interferující podmínka nastane, pouze pokud mají obě STA v příkladu naplánované vysílání současně. S mnoha zařízeními STA připojenými k jednotlivým přístupovým bodům je pravděpodobnost, že k tomu dojde, nízká. Na druhé straně rušení v sestupném směru je trvalé, protože všechny AP odesílají data ve stejném čase, který je synchronizován v celé síti.

 

Jaká zařízení podporují GPS synchronizaci?

GPS synchronizace je spolu s vysokou spolehlivostí a přenosovou rychlostí, snadností nastavení a variabilitou hlavní předností jednotek ePMP od firmy Cambium Networks, kterých jsme hrdým dealerem. Jako Access Pointová jednotka je určeno zařízení ePMP 2000 Access Point.

Pro další snížení vlastního rušení, je možné použít 4 kanály. Příklady nasazení si ukážeme v dalším článku.