Kalkulátor pro bezdrátové sítě

Javascriptový kalkulátor nabízí celkem 5 druhů výpočtů. Jednotlivé výpočty můžete zvolit níže a po zadání požadovaných parametrů klikněte na tlačítko spočítat. Do žlutě značených polí je nutné vložit hodnotu pro výsledný výpočet. Použitý zdrojový kód pro výpočty najdete zde.


Zvolit si můžete:
  1. Výpočet výkonu - vyzářený výkon soustavy v dBm.
  2. Útlum na vzdálenosti - ztráta na délce trasy
  3. Fresnelova zóna - kolik prostoru je potřeba bez překážek v cestě signálu
  4. Celková bilance spoje - zjištění funkčnosti spoje
  5. Převody jednotek - dBm na milliWatty a milliWatty na dBm

Důležité upozornění: Výpočty, které se týkají dosahu signálu jsou pouze teoretické. V praxi se dosah signálu bude zkracovat s mírou zarušení Wi-Fi signálem v dané oblasti.

 

Výpočet výkonu


Tento kalkulátor použijte v případě, že Vás zajímá velikost vyzářeného výkonu z Vaší soustavy. Na celkový vyzářený výkon má vliv zejména:

  • Výstupní výkon bezdrátového zařízení (+).
  • Útlum na kabelech a konektorech (-).
  • Zisk antény (+).

Vložit můžete hodnotu na 2 desetiná místa ve formátu 0.xx nebo .xx. Výsledná hodnota nesmí překročit hranici max. povoleného výkonu dle Všeobecného oprávnění, který je pro danou frekvenci uveden na konci stránky.

Poznámka: Ztráta na konektorech je vzhledem k delšímu kabelu nepatrná. Hodnotu vyplňujte pouze v případě použití velmi krátkého kabelu.

VF část a anténa
Výstupní výkon Zisk antény Výkon
 mW
nebo

 dBm
 dB(i)  dB
Útlum kabelu    
Parametr kabelu
(na 100 m)
Délka kabelu  
 dB (100 m)  metrů  dB
Ztráta na konektorech    
Frekvence v MHz Počet konektorů  
 MHz.  Počet  dB

 dB

Útlum na vzdálenosti


Výkon potřebný k překonání vzdálenosti (bez zahrnutí Fresnelova efektu a bez překážek ve viditelnosti). Tento výpočet je velmi teoretický a reálná hodnota se bude měnit v závislosti na podmínkách prostředí. Vložte hodnotu použité frekvence a vzdálenost, na kterou se budete připojovat v Kilometrech (km) pak klikněte na tlačítko "spočítat". 1 GHz = 1000 MHz tedy 2400 = 2.4 GHz. Vysoká hodnota útlumu je kompenzována nejenom výkonem zařízení, ale zejména citlivostí zařízení na druhé straně viz dále.

Frekvence Vzdálenost   Výsledek
 MHz  Km  dB

Fresnelova zóna


Pro kvalitní bezdrátový spoj nestačí, aby byla zajištěna pouze přímá viditelnost, ale je vhodné pokud je bez překážek i Fresnelova zóna, kterou si můžete představit jako oblast ve tvaru doutníku mezi anténami.

Vložte hodnotu celkové vzdálenosti v kilometrech. Pokud nevložíte Poloměr FZ ve vzdálenosti v kilometrech, kalkulátor použije střední hodnotu, kde je FZ s největším poloměrem (Poznámka: Kalkulátor vychází z předpokladu, že antény jsou ve stejné výšce). Nakonec vložte použitou frekvenci. 1 GHz = 1000 MHz např. 2400 = 2.4 GHz.

Kalkulátor spočítá poloměr první Fresnelovy zóny ve zvolené vzdálenosti nebo ve středu celkové vzdálenosti, poloměr 60% Fresnelovy zóny a minimální výšku od země počítané z celkové vzdálenosti

Celková vzdálenost FZ ve vzdálenosti Poloměr 1. Fresnelovy zóny
 Km  Km  m
v
 Km
Frekvence   poloměr 60% Fresnelovy zóny
 MHz    m
Výška od země (střed)
     m

Celková bilance spoje


Kalkulátor zjistí hodnoty v závislosti na následujícím vyplnění:

  1. Pokud zadáte vzdálenost a zisky antén, kalkulátor spočítá celkový útlum a teoretickou hodnotu zisku. Pokud je teoretický zisk kladný, spojení je možné.
  2. Pokud zadáte vzdálenost, ale pole se zisky antén ponecháte prázdné, vypočte potřebný anténní zisk. Pokud nebude vyplněn zisk ani jedné antény, kalkulátor spočítá zisky symetricky.

SAD faktor upravuje minimální hodnoty možného spojení. Čím vyšší hodnotu zadáte tím pravděpodobnější bude funkční spojení. Výchozí hodnota je 30. Pro vyresetování ponechte všechna pole prázdná.

Poznámky: Vstupní citlivost je vždy vyjadřována v záporném zisku dBm (- dBm) a čím nižší je, tím citlivější je zařízení. Citlivost je udávána v parametrech zařízení a typicky se pohybuje v rozsahu od -110 do -70 dBm. Tuto hodnotu neodhadujte - zadávejte přesné číslo.

Předpokladem výpočtů je použití stejných aktivních prvků na AP 1 i AP 2. Výstupní výkon a vstupní citlivost budou tedy u obou zařízení stejné. Celkový výstupní výkon nesmí překročit hodnotu v tabulce na konci stránky.

Frekvence Vzdálenost   Útlum na vzdálenosti
 MHz  Km    dB
AP 1
Výstupní výkon

Útlum kabelu

Zisk antény

Celkový výstupní výkon
 dBm
nebo
 mW
 dBm  dB  dB
AP 2
Vstupní citlivost

Útlum kabelu

Zisk antény

Vliv AP 2 na teoretický zisk
 dBm  dB  dB  dB
Potřebná citlivost SAD Faktor Teoretický zisk
 dBm  %  dB

Převod milliWattů na dBm


Výkon v milliWattech na dBm. Zadejte Výstupní výkon v milliWattech nebo v dBm a stiskněte tlačítko "Spočítat".
1 Watt = 1000 milliWattů.

Výstupní výkon   Výsledek
mW  dBm
Výstupní výkon   Výsledek
 dBm  mW

Tabulka max. vyzářeného výkonu


Ozn. Kmitočtové pásmo Max. vyzářený výkon Další podmínky
a 2400,0–2483,5 MHz 100 mW e.i.r.p.
b 5150–5250 MHz 200 mW střední e.i.r.p. pouze pro použití uvnitř budovy
c 5250–5350 MHz 200 mW střední e.i.r.p. pouze pro použití uvnitř budovy
d 5470–5725 MHz 1 W střední e.i.r.p. maximální střední spektrální hustota
e.i.r.p. je 50 mW/MHz v libovolném 1 MHz

Odhlásit se?

Jste si jisti?

Nebudete moci objednávat zboží ani neuvidíte vaše ceny.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace