Nová zelená úsporám

Jedná se o program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje energie v rodinných a bytových domech. Žádosti o dotace jsou přijímány na základě časově omezených výzev.

Jak je to se státní podporou fotovoltaických systémů na rodinných domech?


Nová zelená úsporám - podmínky 3. výzvy

V rámci 3. výzvy dotačního podprogramu Nová zelená úsporám pro RODINNÉ DOMY je možné žádat o podporu instalace fotovoltaických systémů. Konkrétně se jedná o podoblasti C3.3 - C3.6, které se mezi sebou liší způsobem akumulace el. energie, případně velikostí instalovaného systému. Jednotlivým kategoriím poté odpovídá výše podpory.

Podoblast C3.3

 • Je určena pro přímé napojení fotovoltaických panelů na boiler přes MPPT regulátor nebo MPPT optimalizér
 • Fotovoltaický systém nesmí být propojen s distribuční sítí
 • Lze použít solární panely s min. účinností 15%
 • Min 50% energie musí být dodáno ze solárních panelů
 • Na 1 kWp instalovaného výkonu musí být připojen min. 80l boiler

Podoblast C3.4 - C3.6
 • Systém musí být propojen s distribuční soustavou, což je hlavní rozdíl oproti podoblasti C3.3. Jedná se o instalace složitějších (nákladnějších) systémů s vyšší podporou
 • Lze použít maximálně 10kWp v instalovaných sol. panelech.
 • Systém musí být vybaven měničem s minimální účinností 94 %
 • Musí být použit MPPT regulátor případně integrovaný regulátor v měniči s minimální účinností 98 %
 • Lze použít solární panely s min. účinností 15%
 • Alespoň 70 % z celkového teoretického zisku (Pinst [kWp]x1000) musí být spotřebováno v místě instalace
 • Systém musí zajistit automatické řízení v závislosti na aktuální výrobě a spotřebě elektrické energie s prioritním využitím pro krytí okamžité spotřeby elektrické energie (zařízení pro optimalizaci vlastní spotřeby vyrobené elektrické energie) a akumulaci přebytků energie.

Podoblast C3.4 je určena pro systémy s využitelnou energií systému (spotřebou v RD) nad 1,7MWh/rok bez využití akumulátorů (baterií). Akumulace je zde řešena boilerem, který musí mít objem min 80l/1kWp instalovaných sol. panelů

Podoblast C3.5 je určena pro systémy s využitelnou energií systému (spotřebou v RD) nad 1,7MWh/rok s využitím akumulátorů.
Musí být instalováno min. 1,75kWh akumulátorů na 1 kWp instalovaných solárních panelů.

Podoblast C3.6 je určena pro systémy s využitelnou energií systému (spotřebou v RD) nad 3MWh/rok s využití akumulátorů.
Musí být instalováno min. 1,75kWh akumulátorů na 1 kWp instalovaných solárních panelů.


Mikroměniče jako jedny z mála měničů splňují požadavky na min. účinnost, což je podmínkou pro vyplacení dotací a lze je využít v rámci podoblasti C3.4. kde je akumulace energie řešena boilerem. Vzhledem k využití nízkého tarifu pro ohřev vody je však ve většině případů potřeba úpravy elektroinstalace, kdy je využívána el. energie z mikroměničů přes den a doplnění energie v době nízkého tarifu.

Max. výše podpory pro jednotlivé podoblasti:
 • C3.3 - 35 000 Kč
 • C3.4 - 55 000 Kč
 • C3.5 - 70 000 Kč
 • C3.6 - 100 000 Kč

Čísla vypadají pěkně, ale vedle nutnosti on-line podání žádosti je dotační program spojený s administrativní zátěží. Je třeba dodat následující doklady, které jsou spojené s vysokými vstupními náklady:

 1. Odborný posudek – projektová dokumentace a energetické hodnocení budovy v požadovaném rozsahu dle oblasti (podoblasti) podpory a dle specifikace
 2. Krycí list technických parametrů vyhotovený a autorizovaný zpracovatelem energetického hodnocení budovy
U projektové dokumentace je minimální náklad 4000 Kč. Navíc jsou projektanti často vytížení až 3 měsíce dopředu a vy budete pouze čekat

Celkem tedy mnoho starostí, času, nervů, peněz a nejistoty.

Přitom řešení je tak snadné a stojí do 6 000 Kč bez DPH za celý systém v případě vlastní instalace.
Bez registrací, bez dotací.


Podívejte se na důvody proč použít systém GridFree.

Jak je to se státní podporou fotovoltaických systémů pro bytové domy?


Nová zelená úsporám - podmínky 2. výzvy

V rámci 2. výzvy dotačního podprogramu Nová zelená úsporám pro BYTOVÉ DOMY je možné žádat o podporu instalace fotovoltaických systémů o něco volněji a žádat mohou jak SVJ, BD, tak i fyzické nebo jiné právnické osoby.

V této výzvě se jedná zejména o pokrytí spotřeby celého objektu, která je u bytových domů nezanedbatelná, ale není podmínkou nevyužívání v jednotlivých bytech. I to je možné.

Navíc odpadá povinnost akumulace energie, ta je pouze doporučená.
Podmínkou je pouze, že objekt využije pro vlastní spotřebu min. 70% instalovaného výkonu solárního systému.

Toto je ideální aplikace pro systém GridFree, který je dimenzován na výši trvalé spotřeby v celém objektu tj. včetně trvalé spotřeby ve všech bytech.
V případě, že SVJ/BD/Majitel domu instaluje systém GridFree a uzavírá smlouvu s distributorem el. energie za celý dům, tj. v domě je pouze jeden elektroměr/jedna smlouva a el. energie spotřebovaná v jednotlivých bytech je měřena a rozpočítávána pouze pomocí podružných elektroměrů, dochází k výraznému efektu a úspoře nákladů nejen za celý dům, ale i u každého bytu, díky krytí trvalé spotřeby.

Navíc pokud jsou podružné elektroměry vybavené funkcí pulsního snímání (S0), má každý z účastníků možnost sledování on-line spotřeby a v případě použití ECU jednotky pro 500W mikroměniče, máte také přehled o aktuální a celkové vlastní výrobě na objektu.

Pokud Vás zajímá více informací o této možnosti, kontaktujte nás ve formuláři níže:
Odhlásit se?

Jste si jisti?

Nebudete moci objednávat zboží ani neuvidíte vaše ceny.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace