Získávejte elektrickou energii sami. Buďte GridFree!


Získávejte elektrickou energii sami. Buďte GridFree!

V Anglii, Dánsku, Holandsku a dalších vyspělých evropských zemích byly v letech 2012 až 2014 realizovány desetitisíce malých solárních instalací sloužících pro pokrytí nebo částečné snížení vlastní spotřeby elektřiny. Tato technologie přichází nyní i do střední Evropy.

V tomto článku Vás seznámíme, jak můžete začít elektrickou energii jednoduše získávat sami přímo pro vlastní spotřebu.

Solární panel a Mikroinvertor = nejjednodušší cesta, jak ušetřit peníze snížením výdajů za nákup elektřiny.


Základem GridFree instalace je solární panel s MikroInvertorem

Máte nějaké zařízení, které trvale odebírá elektrickou energii? Díky solárnímu panelu s MikroInvertorem můžete během dne snížit spotřebu elektrické energie díky přímé přeměně solární energie na elektřinu. Tím šetříte peníze!

K získávání energie pro vlastní spotřebu navíc nemusíte mít žádnou licenci, ani se nemusíte stát podnikatelem, ani nemusíte vést žádnou evidenci, ani si nikde registrovat. Energetická svoboda existuje.

Co je to GridFree?

Pojem GridFree označuje vlastní zdroj elektrické energie určený výhradně pro přímou spotřebu (anglicky selfconsumption) na daném místě bez jakýchkoliv dodávek do distribuční sítě. Jednoduše řešeno, u GridFree instalace vždy platí, že vlastní získaná energie je vždy o něco nižší než aktuálně spotřebovaná energie a proto nedochází k přetokům energie do distribuční sítě (za elektroměr).

Jak to funguje?

Ukažme si následující příklad. Dejme tomu, že máte ve firmě několik počítačů a další techniku, která je v provozu každý den vždy od 8:00 do 17:00 hodin, tj 9 hodin denně. Pokud má tato technika spotřebu 250W, pak za 9 hodin spotřebujete 2,25 kWh energie. Za celý rok je to cca 810 kWh energie (360 dní x 2,25 kWh).

Pokud do síťového obvodu této techniky připojíte pouhý jeden solární panel s mikroměničem 230W, a budete za rok počítat s 1000 hodinami slunečního svitu, pak Vám solární panel a mikroměnič vyrobí 230 kWh energie. To znamená reálnou úsporu přes 28%.

Reálná úspora však bude nejspíše ještě větší, protože na mnoha místech ČR lze běžně počítat s 1500 až 1700 hodinami slunečního svitu za rok. Navíc můžete k jednomu mikroměniči připojit dva a více solárních panelů a tak bude mikroměnič částečně dodávat energii i v době slabšího slunečního svitu. Můžete tak dosáhnout reálného snížení spotřeby energie až na 70% nebo 80%. To znamená, že až 80% energie získáte bez dalších nákladů přeměnou slunečního záření a pouhých 20% odeberete se sítě. Vaše faktura za elektřinu pak bude místo 4000 Kč jen pouhých 800 Kč.


Srovnání běžné spotřeby elektřiny s Gridfree instalací. U běžné instalace odebíráte vždy všechnu energii ze sítě. U GridFree instalace se spotřeba ze sítě během slunečného dne sníží díky přímému získání energie ze solárního panelu s MikroInvertorem.

Možnosti využití GridFree v reálných příkladech

Snížení spotřeby u všech trvale běžících zařízení, jako jsou telekomunikační zařízení, počítačové routery, bezpečnostní kamery, dohledové systémy, alarmy a nesčetné množství dalších trvale zapojených zařízení.

Snížení odběru elektrické energie u spotřebičů provozovaných během pracovní doby: počítače, veškerá kancelářská výpočetní technika, telefonní ústředny, osvětlení pracovních míst, osvětlení chodeb a další.


Během slunečného dne můžete účinně snížit odběr ze sítě díky přímému získání elektrické energie podle principu GridFree. Největší úspora je u výpočetní techniky provozované právě během dne.

Úspora spotřeby elektřiny u trvale/částečně provozovaných technologických zařízení: například kotelny, výtopny, ventilační systémy, odvětrávání, sací a tlaková čerpadla, výrobní linky a zařízení.

Snížení energetické náročnosti u klimatizačních jednotek a tepelných čerpadel. Zejména u klimatizace je úspora evidentní. V letních měsících svítí slunce intenzivněji, a proto je třeba více chladit nebo klimatizovat. Energie ze slunce může být efektivně využita ke snížení spotřeby elektrické energie u každé klimatizační jednotky.

Jak začít? Dva jednoduché kroky:

Krok č. 1: Zjistěte jaké spotřebiče mají trvalý odběr během dne a určete celkový příkon, který tyto spotřebiče odebírají ze sítě.

Tip: Mezi spotřebiče s trvalým odběrem nejčastěji patří: stále běžící počítače, servery, monitory, routery, kamerové systémy, denní osvětlení chodeb, ventilace, klimatizace, průmyslová zařízení a mnoho dalšího.

Krok č. 2: Podle celkového příkonu, který chcete snížit, použijte potřebný počet Gridfree sad (panel + invertor)

Tip: Sada panelů s mikroinvetorem má typický maximální výkon cca 230W. Například pro spotřebiče s trvalým příkonem 500W je vhodné použít 2 sady s tím, že celkový výkon těchto solárních sad bude maximálně 460W. V ideálním případě se za plného slunečního svitu vaše spotřeba placené energie z distribuční sítě sníží z původních 500W na pouhých 40W.


Sada GridFree se solárním panelem 260W Poly a mikroměničem pro přímé získání energie.

Objednejte sadu Gridfree 1x260W Poly

Chcete se dovědět více?

Podívejte se na tento přehled informací týkající se technologie GridFree

Základní informace jak zapojit více solárních panelů.

Přečtete si více v článku: Přibrzdit elektroměr legálně je snadné!

Navštivte odborné školení Certifikovaný poradce pro fotovoltaické systémy. Dozvíte se informace z první ruky, podíváte se na reálné ukázky a můžete diskutovat s dalšími uživateli solárních technologií.

Máte otázky?

Prostudujte nejčastější otázky v dokumentu GridFree – časté otázky.

Chcete, aby Vám systém nainstalovala odborná firma? Najděte si Vám nejbližší v přehledu partnerských instalačních firem.

Chcete se na něco zeptat?

Pošlete svůj dotaz přes formuláře na této stránce.

 *
 *
 *
 *
  *