Siklu EtherHaul 1200TX ODU pro externí anténu, 700 Mbps, Half Duplex

Výrobce: Siklu
Kód: SIEH1200
EtherHaul 1200TX ODU pro externí anténu, 700 Mbps, Half Duplex
Záruka - Cena
 26 měsíců  25.990 Kč / 31.454 Kč
 60 měsíců  28.329 Kč / 34.284 Kč
bez DPH / s DPH 21% a RP
Skladem: Není na skladě!
Hmotnost (zabaleno): 3.49 kg
Siklu EtherHaul 1200TX je páteřní mikrovlnný bezdrátový spoj s možností navýšení celkové přenosové kapacity až na 1Gb/s Half Duplex (reálná přenosová kapacita), určený pro aplikace do cca 1,5 km při dostupnosti 99,9%.
Díky pokročilému internímu switchi a dvìma metalickým Gigabit Ethernet portùm podporuje rùzné druhy topologií - bod-bod, øetìzení, kruh, mesh. Kompaktní design s jedním èipem radiového transceiveru je pøedpokladem pro velmi nízkou spotøebu a malé rozmìry ODU. Velká odolnost díky adaptivní šíøce pásma, kódování a modulaci. Dostupnost až 99,999%. Napájení PoE (802.3at), novì má jednotka implementovánu funkci PoE Out 802.3af (13W).

V jednotce je pøedinstalována základní licence pro kapacitu 700 Mbps.
Jedná se o cenu za jednu rádiovou ODU jednotku bez antén (31 nebo 65 cm) a držákù. Jako pøíslušenství je možné rovnìž objednat PoE napájení.


Základní parametry:
- Pracovní pásmo: vysílání i pøijem v pásmu 71-76 GHz
- Provozní mód: TDD half-duplexní režim
- Modulace: QPSK-1/QPSK-2/QPSK-3/QAM16/QAM64
- Channel/bandwith: 500 MHz
- Maximální možná rychlost (Half Duplex) až 1000 Mbps, pøedinstalovaná licence 700 Mbps, možný upgrade rychlosti na 1000 Mbps
- Nízká latence
- Typický dosah pøi dostupnosti 99,999%: cca 1300 m (31 cm antény)

Hlavní přednosti:
- Mikrovlnný spoj s vysokou pøenosovou kapacitou pro páteøe mobilních sítí, operátory/ISP i podniky
- Nízké provozní i poøizovací náklady
- Provoz v bezlicenèním pásmu 71-76 GHz
- Robustní a spolehlivá architektura
- Encryption AES 128 a 256 bit
- Nízká spotøeba energie
- Malé rozmìry

Porty:
- 2x 10/100/1000BaseT RJ-45 port, jeden s podporou napájení PoE+ 802.3at, druhý port s funkcí PoE Out 802.3af (nutno dokoupit licenci)
- 2x Gigabit SFP cage

Napájení:
- Power over Ethernet (PoE+) 802.3at (s power boost), metalický port ETH1
- Spotøeba: 25 W
- funkce PoE Out 802.3af, max. 13 W na metalickém portu ETH2 (nutno dokoupit licenci)
- DC napájení 37-57 V

Ethernet features:
- Transparent Bridge 802.1d
- QoS aware forwarding
- Jumbo frames

Management:
- WebGUI lokální i vzdálený
- CLI, SNMP v2/3, in-band, out-of-band
- Zero touch turn-up, TACACS+, RADIUS

Anténa:
- 1 ft (31 cm) integrovaná parabolická anténa s radomem, zisk 43 dBi
- Radom je z výroby ošetøen hydrofobní látkou WX2100, která zabraòuje tvorbì vodního filmu

Rozmìry:
- ODU jednotka s 1 ft anténou: prùmìr 31 cm, hloubka 13 cm

Hmotnost:
- ODU jednotka s 1 ft anténou: 4 kg

Provozní podmínky:
- Teplota: -45° až +55°C
- Krytí: IP67

Obrázek je pouze ilustrativní (znázoròuje ODU jednotku s anténou 65 cm a držákem).
Pro výpoèet signálu, spolehlivosti a rychlosti mùžete využít kalkulátor Siklu Budget Calculator.
Související dokumenty
Siklu EtherHaul 1200TX Datasheet - pdf [EN]
   (Siklu EtherHaul 1200TX Datasheet - pdf [EN].pdf)